A grafikonrajzoló program használati utasítása

Árfolyam adatok letöltése

A grafikonrajzoló nap végi (EOD - End of day) adatokból rajzol grafikont. Az adatokat külön kell letölteni az interneten megtalálható ingyenes adatforrásokból. Az adatok letöltéséhez írtunk egy-egy rövid segédletet is, amiket a lenti linkeken talál meg.

Adatok letöltéséhez és grafikon rajzolásához kattintson a kívánt termékkategóriára, és kövesse a segédletet:

Az adatok használatához és letöltéséhez érdemes elolvasni "A kereskedési adatok" menüpont alatt található információkat.

A grafikonrajzoló futtatása

Java telepítés

A grafikonrajzoló futtatásához a Java megfelelõ verziójára van szükség. Ha ez nincs telepítve,

- a grafikonrajzoló indításkor megpróbálja a megfelelõ változat telepítését, ha ez nem sikerül, akkor

- kézzel kell telepíteni: Segédlet a Java telepítéséhez

- Ha bármilyen egyéb probléma lép fel a Java telepítése kapcsán, vagy a grafikonrajzoló még mindig nem mûködik, szintén érdemes megtekinteni a Java telepítési segédletet.

Elindítás

A grafikonrajzoló a Grafikonrajzoló / Ingyenes grafikonrajzoló program menüponttal indítható. Elinduláskor egy ilyen ablak ugrik elõ:

Java applet biztonsági figyelmeztetés

Ez az ablak azért jelenik meg, mert a grafikonrajzolónak engedélyre van szüksége a merevlemezre mentett árfolyamfájlok megnyitásához. Enélkül a grafikonrajzoló nem használható. A grafikonrajzoló indításához kattintson a "Run" gombra. Ha az "Always trust content from this publisher" mezõt kipipáljuk, következõ használatkor ezzel már nem kell foglalkozni. További információk a "Gyakran ismételt kérdések" menüpontban.

A program használata

Adatbetöltés

A betöltendõ adatfájlt a Adatfájl megnyitása olvasásra gomb megnyomása után lehet kiválasztani.

Információk a grafikonon

Példa grafikonrajzoló által megjelenített információkra

A grafikonok közül mindig látható az árfolyam és az idõtengely grafikonja, ill. ha rendelkezésre áll forgalom adat, akkor annak a grafikonja.

- Az árfolyamgrafikon fejlécében található az értékpapír neve [itt Rába, a megjelenített név átírható a Beállítások gombra feljövõ menüben], az idõtengely felbontása [itt "napi"], az árfolyamtengely fajtája [itt "LIN", vagyis lineáris], a legutolsó látható pont dátuma [2008.02.20] és záróára [1872]. Ezen kívül az ábrázolt mozgóátlagok és a Bollinger szalagok nevei láthatók olyan színben, ahogy azok a grafikonban is megjelennek.

- Az árfolyamgrafikon állhat folytonos vonalból vagy japángyertyákból, ezekhez társulnak a mozgóátlagok és a Bollinger szalagok. Az árfolyamgrafikonra kattintva egy lebegõ szövegdobozban ("tooltip") megjelennek a kurzor alatti pont kereskedési adatai. Az árfolyamtengelyen az ábrázolt tartomány minimuma, maximuma és közepe látható.

- A japángyertyák pirosak, ha a záróár alacsonyabb, mint a záróár az elõzõ periódusra, és zöldek, ha a termék magasabban zár, mint az elõzõ periódusban. A gyertya teste üres, ha az adott periódusban a záróár nagyobb, mint a nyitóár, és teli, ha a záróár alacsonyabb, mint a nyitóár.

- A forgalom grafikonjának fejléce a legutolsó látható ponthoz tartozó forgalmat mutatja. A forgalomtengely mellett látható a leolvasott számokhoz tartozó szorzó. A forgalom oszlopdiagramján az oszlopok zöldek az elõzõ periódushoz képest emelkedõ záró árfolyam esetén, és pirosak csökkenéskor.

- A többi grafikon fejléce a következõ információkat tartalmazza: a grafikon neve [itt MACD], a grafikon paraméterei [26,12,9], és a függvény értéke a legutolsó látható pontban [29,63]. Ha a grafikon több görbébõl áll, akkor a görbék rajzszínének megfelelõ színekben szerepel a többi görbe neve és értéke a legutolsó látható pontban [pl.: MACD hisztogram (20,62)].

Az árfolyam grafikon, a mozgóátlagok és a Bollinger szalag beállításai

Az árfolyamgrafikontól jobbra található Beállítások gomb gomb megynomására jelenik meg az árfolyamgrafikon beállításaira szogáló ablak:

Az árfolyam grafikon, Bollinger szalag, mozgóátlagok beállítása.

- Az "Értékpapír neve" mezõben át lehet írni az árfolyam grafikon bal felsõ sarkában megjelenõ nevet. Ez a név fog megjelenni a képként kimenetett grafikonon is.

- A "LIN"/"LOG" feliratú rádiógombokkal lehet választani a lineáris és logaritmikus beosztású árfolyamtengelyek között. Az alapbeállítás a lineáris árfolyam tengely, a logaritmikus beállítás nagy változások ábrázolásakor jön jól.

- A "gyertya"/"záró" feliratú rádiógombokkal lehet kiválasztani, hogy az árfolyam megjelenítése japángyertyákkal vagy a záróárból rajzolt vonalgrafikonnal történjen. Az alapbeállítás a japángyertya, kivéve, ha az adatfájlból hiányoznak a japángyertyák rajzolásához szükséges információk.

- A "Bollinger" szóval jelölt részen lehet ki-be kapcsolni a Bollinger szalagokat, és beállítani, hogy hány napból számítsa a Bollinger szalagokat (alapbeállítás: 20), illetve hogy a szalagok milyen tágak legyenek (alapbeállítás 2). A "Szín" gombra kattintva beállítható a Bollinger szalagok színe.

- A képen "EMA"-t tartalmazó legördülõ menük vonatkoznak a mozgóátlagokra. A legördülõ menüvel lehet beállítani az átlagolás típusát (EMA, SMA), mellette pedig, hogy mi legyen az átlagolás paramétere. A "Szín" gombra kattintva beállítható a mozgóátlagok szalagok színe is.

Az idõtengely beállításai

Az idõtengelyre vonatkozó beállítások a jobb felsõ sarokban végezhetõk el:

- A Pontok száma szövegmezõbe írt számmal lehet beállítani, hogy az ábrázolt idõablakban egyszerre hány nap vagy hét legyen.

- A napi és a heti rádiógombokkal lehet váltani a heti és a napi nézet között.

- A Egy rekorddal hátra és a Egy rekorddal elõre gombokkal lehet (nézettõl függõen) egy nappal vagy egy héttel elõrébb vagy hátrébb léptetni az idõablakot. Ezzel és a következõ gombbal bejárható a teljes letöltött idõtartomány.

- A Egy képernyõvel hátra és a Egy képernyõvel elõre gombokkal lehet egy teljes képernyõvel (a pontok számánál beállított nappal vagy héttel) elõrébb vagy hátrébb léptetni az idõablakot.

Grafikonok hozzáadása, eltávolítása, módosítása

Az árfolyam és a forgalom grafikonján kívül minden grafikon szabadon létrehozható, törölhetõ és módosítható. Ugyanabból a grafikontípusból több is létrehozható, eltérõ beállításokkal is.

Grafikon hozzáadása : A gomb mellett szereplõ grafikontípus egy pédányának hozzáadása (utolsóként).

A grafikon eltávolítása : A gombhoz tartozó grafikon eltávolítása.

Beállítások : A gombhoz tartozó grafikon menüjét nyitja meg.

Csatorna és ék szerkesztése, jelölések elhelyezése

A grafikonon elhelyezhetõk különbözõ jelölések, mint pl.: csatorna, ék, de egyes pontok is megjelölhetõk nyíllal, betûvel, vagy számmal.

- A hozzáadáshoz ki kell választani a megfelelõ elemet az árfolyamgrafikon melletti menübõl, ami az egér bal gombjával helyezhetõ el a grafikonon.

- Mozgatás: a hozzáadás után az alakzat a bal egérgombot nyomva tartva a kívánt helyre vonszolható.

- Az eltávolításhoz jelölje ki az eltávolítandó elemeket a shift+balklikkel, majd nyomja meg a del gombot.

Az elhelyezhetõ jelölések a következõk:

Ék rajzolása : Az ék két vonalból áll, melyeknek végei függetlenül mozgathatók. A megfelelõ ék alak úgy alakítható ki, hogy a végpontokat a megfelelõ helyre húzza. A teljes alakzat egyszerre is mozgatható az egyik vonal vonszolásával.

Csatorna rajzolása : A csatorna két párhuzamosan mozgatható vonalból áll. A csatorna alakja (szöge) a végpontok vonszolásával alakítható, a csatorna szélessége az egér gördítõgombjával állítható. A teljes alakzat egyszerre is mozgatható az egyik vonal vonszolásával.

Pont megjelölése az adott szöveggel : Az újonnan létrejövõ pont felirata a kis szövegmezõbe írt szám vagy betû lesz (beírás után enter kell ütni). A jelölés elhelyezése után a felirat automatikusan léptetõdik.

Nyíl hozzáadaása : A nyilak 8 irányba mutathatnak. Az irány (elhelyezés után) a nyílon való jobbklikkeléssel léptethetõ.

Mentés képként

Az összeállított grafikon képként elmenthetõ. A képként mentés ablaka a A grafikonok mentése képként gombra kattintva nyitható meg:

A grafikon képként való elmentésére szolgáló ablak
  • A bal oldali panel egy elõzetes képet mutat az összeállított grafikonról.
  • A jobb oldalt
    • a felsõ panelen az elmentés elõtt még be lehet állítani, hogy a képen melyik grafikonok látsszanak. (A képrõl való eltávolítás nem jelenti a grafikon törlését.)
    • a középsõ panelen lehet beállítani az elmentendõ kép felbontását. Ha az "Eredeti felbontás (1:'1)"-t engedélyezve hagyjuk, a kép átméretezés nélkül kerül mentésre, és akkora lesz, mint az összes kiejlölt grafikon a képernyõn. Az átméretezéstõl a kép torzulhat.
    • az alsó panelen lehet kiválasztani, hová és milyen néven mentõdjön el a kép.